سایت سرگرمی جوانان
بیا تو

ردیف مشخصه نام درس محل امتحان صندلی ساعت امتحان تاریخ امتحان نام استاد
1 244 کارگاه سيستم عامل (2)     00:00 / / کيخسروي داود
2 245 فيزيک پيش     18:00 28/03/90 اصل هاشمي علي
3 38 تربيت بدني عمومي (1)     14:00 29/03/90 شيخ عظيمي پور سردرود رحمن
4 32 زبان پيش     18:00 31/03/90 علي اکبري حامد ليلا
5 225 آيين زندگي     14:00 01/04/90 صفوي خلخالي ميرمحمود
6 241 برنامه سازي پيشرفته (1)     16:00 02/04/90 صمد زميني مجيد
7 267 مباني اينترنت     18:00 04/04/90 دشتي فاطمه
8 257 رياضي پيش     16:00 06/04/90 شعرباف فروغي مهدي
9 243 مباني برنامه سازي و ويژوال بيسيک     14:00 08/04/90 عبدالهي زاد سولماز
10 279 آشنايي با قرآن کريم     13:30 13/04/90 ستار ميانه محمد ابراهيم
11 242 سيستم عامل (2)     16:00 13/04/90 عليپور غفور
ارسال توسط مهدی امینی

صفحه قبل 1 صفحه بعد